$nbsp;

X

Nhà sàn gỗ lim 200 tỷ lớn nhất Việt Nam là của ai?