$nbsp;

X

Phào chỉ tường JC478-B – Những công dụng ưu việt của phào chỉ